http://อายุความการลงโทษในคดีอาญา
http://ระยะเวลาในการร้องขอถอนผู้จัดการมรดก%20ต้องร้องก่อนเมื่อใด
http://ในคดีฟ้องชู้ไม่ฟ้องหย่า%20ศาลฎีกาใช้องค์ประกอบอะไรบ้างในการพิจารณา
http://เปิดฎีกาวิเคราะห์%20มียาบ้าไว้เพื่อเสพ%20ต่างจากมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายอย่างไร
http://อาชีพนักกฎหมาย
http://แนวทางในการดำเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

           บริษัท ซีพี ลอว์ เฟิร์ม จำกัด ( CP LAW FIRM ) ได้ก่อตั้งขึ้น จากการรวมตัวของกลุ่มทนายความผู้มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขาในวิชาชีพด้านกฎหมายนี้ โดยแต่ละบุคคลล้วนมีความรู้และประสบการณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วแต่ละท่านแต่ละคนก็เปรียบเสมือนเรือลำเล็กๆ ก็ทำประมงได้แค่ในแม่นํ้า ลำคลองหรือเพียงชายฝั่งทะเลเท่านั้น ไม่อาจต่อสู้พายุหรือลมแรง ซึ่งเปรียบเสมือนการแก้ปัญหาต่างๆ ของลูกความได้ไม่มากนัก และเมื่อได้มีโอกาสรวมตัวกันทำงานเพื่อสังคมใน...

INTRODUCTION PROFILE OUR STRENGTH MISSION SERVICES

จุดแข็งของบริษัทฯฝ่ายบริหารมีสวนรวมในการบริหารจัดการตามสายงานการบังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพิ่อให้การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็วในการบริหารจัดการ ตอบสนองความต้องการต่อผู้ว่าจ้าง ถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน ตามนโยบายของบริษัทฯ

บริษัท ซีพี ลอว์ เฟิร์ม จำกัด

ดำเนินธุรกิจในการให้บริการ ทางด้านกฎหมายในทุกๆด้าน ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีจากสถาบันการเงินอันได้แก่ คดีเช่าซื้อ กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง บัตรเครดิต คดีการค้าระหว่างประเทศ คดีทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า คดีปกครอง นิติกรรมสัญญาต่างๆทั้งพระราชบัญญัติกฎหมายพิเศษต่างๆ เช่น ล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ คดีเกี่ยวข้องกับ หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และคดีต่างหลากหลายประเภท ซึ่งกล่าวอ้างได้ไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ด้วยทางบริษัทฯของเรามีบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญในหลายๆแขนง เพื่อรองรับงานได้อย่างเหมาะสม

Know More

ผู้บริหาร บริษัท ซีพี ลอว์ เฟิร์ม จํากัด

นายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี ( ประธานกรรมการ ) ใบอนุญาตเลขที่ 421/2542 ติดต่อ : 094-303-9999 E-Mail : [email protected]

ความรู้เรื่องกฎหมาย

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันที่จัดทำขึ้นนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนกระทำความผิด และมีมุมมองที่ว่า "กฎหมาย...ไม่วุ่นวายอย่างที่คิด" เพราะที่ผ่านมาเมื่อได้ยินคำว่ากฏหมาย คนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากจนไม่อยากเรียนรู้ แต่ความเป็นจริงแล้วการใช้ชีวิตของทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยไม่รู้ตัวและกฎหมายยังเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราเป็นอย่างมาก และเพื่อความสะดวกในการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยผ่านช่องทางการรับรู้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ดังนี้

อายุความการลงโทษในคดีอาญา
09 พ.ค.

  สวัสดีครับ วันนี้ผมมีเกร็ดความรู้ทางกฎหมายเกี่ยว […]

แค่กดไลค์ กดแชร์ ทำไมติดคุกได้
31 มี.ค.

แค่กดไลค์ กดแชร์ ทำไมติดคุกได้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการก […]

Contact Us, It's Free